הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד, בעמוד זה נסביר לך איזה מידע אנו אוספים ממך, מה אנחנו עושים עם המידע הזה ומה היא מדיניות אבטחת המידע שלנו. תנאי מדניות פרטיות אלו יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש.

הפרטים שלך

כשאתה נרשם לכל אחד מהשירותים שלנו נבקש ממך לספק את פרטיך האישים בשביל ליצור איתך קשר לנוחיותך, כמו גם מסיבות משפטיות. זה יכלול שם, כתובת מגורים, כתובות דואר אלקטרוניות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי או חיוב PayPal). אם אתה זקוק לתמיכת הצוות שלנו הם צריכים לדעת מידע כדי לפתור את הבעיה כגון איזה מערכת הפעלה, תוכנות דפדפן ותוכנות עריכה אתה משתמש. כאשר אתה מבקר באתר זה אנחנו מתעדים מידע מסוים באמצעות Google Analytics כגון המיקום שלך, גירסת הדפדפן, כתובת IP, רזולוציית מסך, מערכת הפעלה ותמיכה בפלאש. אלו כלים כדי שנוכל להמשיך לספק לכם אתר אינטרנט נוח מהיר וטוב עבור כל המבקרים שלנו. האתר שלנו הוא מוגן על ידי תעודות הצפנת SSL, זה עוזר למנוע ציתות באתר שלנו ולהגן על כל השרתים שלנו ועם השרתים שאנו יוצרים איתם קשר.

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הלקוח לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני (להלן: ''מידע אישי'' ו/או ''פרטים אישיים''). לקוח שיקליד את פרטיו כאמור, נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר. ויודגש האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של הלקוח.

כמו כן, במהלך שימוש הלקוח באתר יתכן וייאסף מידע אודות הלקוח, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: ''מידע כללי'' ו/או ''מידע לא מזהה'').

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הלקוח למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

איך נעשה שימוש במידע

אנו נשתמש במידע הניתן לזיהוי האישי שלך בדרכים הבאות.

- לצורך תשלום לספק תמיכה נוחה וממוקדת.

- כדי ליצור איתך קשר ולהודיע על מבצעים, הודעות כלליות וחדשות. שים לב שאתה יכול לבחור שלא לקבל הודעות דוא''ל אלו בכל עת על ידי ביצוע ההוראות בתחתית של ההודעות הדואר האלקטרוני.

- כדי לשפר את השירות שלנו ואת השיווק של השירות שלנו. זה יכול לכלול באמצעות המיקום הדמוגרפי שלך כדי לשפר את המיקוד של האתר שלנו ולהתאים אישית את הביקור שלך.

אנו לעולם לא נספק את פרטיכם האישיים לשום אדם אחר מאשר אכיפת החוק לבקשתם.

לצורך שימוש הלקוח בשירותים ותכנים שונים המוצעים באתר.

לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הלקוח, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הלקוח באופן אישי.

לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע''י האתר בעצמו ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים, כמפורט להלן.

המידע האישי שלך הוא בטוח איתנו , המידע מוצפן בבטחה באמצעות תעודת SSL. השירות שלנו אינו זמין לאף אחד מתחת לגיל 13, אף פעם לא נשמור במכוון מידע על מישהו מתחת לגיל 13.

האתר יעביר את המידע האישי לצד שלישי רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

על פי בקשתו של הלקוח.

לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין האתר ללקוח.

העברת מידע לכל גוף קשור למנהלת האתר ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול האתר לגוף אחר.

אם הלקוח עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד לתקנון האתר, או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאתר, למפעילת האתר, קניינה וטובתה.

מובהר כי האתר לא יהיה מוגבל בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול לדעתו הבלעדי.

הסכמות הלקוח. זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי הלקוח באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך האתר ל, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הלקוח באתר ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ''א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ''ב-1982.

הלקוח רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת support@GDhost.co.il יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל.

עוגיות

קובץ Cookie הוא קובץ טקסט קטן המאוחסן במחשב אשר משתמש למטרות רישום ומעקב. אנו משתמשים בעוגיות באתר זה. אנחנו לא מקשרים את המידע שאנו אוגרים בקבצי עוגיות לכל מידע אישי מזהה שאתה מוסר באתר שלנו. אנו משתמשים גם בקבצי עוגיות זמניים ועוגיות מתמידות. אנו משתמשים בעוגיות מושבותות להקל לך לנווט באתר שלנו. קובץ עוגיה זמני פג לאחר שאתה סוגר את הדפדפן. עוגייה קבועה נשארת על הכונן הקשיח שלך במשך תקופה ארוכה של זמן רב.

ניתן להסיר קבצי עוגיות קבועים אם עוקבים אחרי ההוראות בקובץ ''עזרה'' דפדפני האינטרנט שלך. שמנו עוגיות שיעזרו לך לאחסן את הסיסמאות, אז אתה לא צריך להזין אותן יותר מפעם אחת. קבצי Cookie קבועים גם מאפשרים לנו לנהל מעקב ולדעת את האינטרסים של המשתמשים שלנו כדי לשפר את החוויה באתר שלנו. אם תדחה עוגיות, תוכל עדיין להשתמש באתר שלנו, אבל תתבקש להזין את שם המשתמש והסיסמא שלך שוב בכל פעם שאתה תסגור את הדפדפן או שיפוג תפוגת זמן של עוגית הקוקי.

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הלקוח באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר ללקוח שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הלקוח ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב''עוגיות .(Cookies) ''

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

קבצי יומן

כמו כל אתרי האינטרנט, אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בקבצי לוג. מידע זה כולל פרוטוקול האינטרנט (IP) כתובות, סוג הדפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), דפי יציאה, מערכת הפעלה, תאריך/שעה, ונתוני רצף הקלקות. אנו משתמשים במידע זה, לא בשביל לזהות משתמשים בודדים, אלא בשביל לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועות משתמשים ברחבי האתר וכדי לאסוף מידע דמוגרפי על בסיס המשתמשים שלנו בכללותם. אנחנו לא מקשרים באופן אוטומטי נתונים שנאספו עם השם משתמש שלכם באתר. כתובות IP מקושרות מידע אישי מזוהות כדי למנוע הטרדות ולחסום נוכלים שלא ימשיכו להשתמש בשירותינו כגון לקוחות שהפרו את תנאי השירות שלנו. אנו משתמשים בשירות מעקב של צד שלישי אשר משתמש בקובצי Cookie קובצי יומן כדי לעקוב אחר מידע שאינו מזהה אישית את המבקרים באתר שלנו בשביל סטטיסטיקת השימוש ותנועה כדי לקבוע כיצד המשתמשים שלנו מנווטים באתר שלנו כדי לדעת כמה משתמשים הם אוהבים את השירותים שלנו. אנו משתמשים במידע שאתה מספק אודות עצמך או אחר כדי להשלים את העסקה שלשם נועדה. זה עשוי לכלול מתן שירות כגון רישום, דואר אלקטרוני, פורום, וכו', או ליצור איתך קשר אם ציינת את רשותך לעשות זאת על ידי הסכמה לקבל התראה נוספת או קבלת הודעת שירות מאתנו בדף פרופיל החבר שלך. איננו חולקים את המידע הזה עם גורמי חוץ.

סקרים

לאחר שימוש בשירותים שלנו, אתה עשוי להתבקש להשתתף בסקרים הפנימיים התקופתיים שלנו הנערכים על ידי החברה שלנו כדי להבין את הרצונות האישיים שלכם. סקרים אלו הם בהחלט מהרצון האישי שלכם ואינכם מחוייבים למלאות אותם. הנתונים הנאספים באמצעות סקרים אלה ישמשו רק כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו ואף פעם לא יימכרו לצד שלישי כלשהו.

תקשורת האתר

כאשר אנו מקבלים הודעות בדוא''ל, אנו משתמשים בכתובות הדוא''ל בתמורה להשיב על השאלות המתבקשות. כתובות מסוג זה אינם משמשים לאף מטרה אחרת ואינם משותפים עם גורמי חוץ. אתה יכול להצביע על ההעדפה שלך אם אתה רוצה ליצור קשר כדי לקבל מידע ועדכונים על השירותים שלנו, על ידי ההתחברות שלך לחשבון באתר שלנו, אתה יכול לבחור שלא לקבל כל הודעה נוספת כמו מיילים מאתנו או מידע אחר. אתה תקבל הודעת אישור מאיתנו בעת ביצוע הזמנה באתר שלנו ותוכל לשלם באמצעות PayPal או כרטיס אשראי.

ניוזלטר

אנו מספקים לך את ההזדמנות להתנתק או להתחבר אל הניוזלטר בכל עת. הניוזלטר נשלח מדי חודש, כך שזה בהחלט יכיל מידע שימושי כמו מבצעים וכל ההצעות שיש לנו להציע לך כמו שירותים חדשים ועוד. אם אתה כבר לא מעוניין לקבל הניוזלטר אתה יכול לבחור שלא לקבל אותם בכל עת.

פרסומות באתר וקישורים חיצוניים

מנהלת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, מנהלת האתר מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הלקוח בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הלקוח לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הלקוח. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הלקוח. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הלקוח מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והאתר אינו אחראי בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.

שיתוף וגילוי מידע

אנו אוספים מידע ממבקרים באתר שלנו באמצעות Google Analytics . אנו משתמשים במידע זה כדי לעצב את אתר האינטרנט שלנו טוב יותר ולייעל את השירות שלנו. מידע זה לא משותף עם צד שלישי כלשהו.

מידע זיהוי אישי

אנחנו אף פעם לא נשתף או נעביר לצד שלישי את הנתונים שלך או את פרטי הזיהוי האישי שנמסרו לנו באינטרנט בדרכים שאינן קשורות למתואר במסגרת מדיניות פרטיות.

איך אתה יכול לגשת / לתקן את המידע שלך

אתה יכול לגשת למידע האישי שלך על ידי כניסה לחשבון המשתמש שלך אשר מוגן בסיסמא שלך ולבחור בלעדכן את ''הפרטים שלי'' אנו משתמשים בהליך זה כדי לשמור טוב יותר על המידע שלך. תוכל גם לתקן טעויות עובדתיות את פרטיך האישיים על ידי שליחת בקשה. כדי להגן על הפרטיות והאבטחה שלך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך לפני שתינתן גישה או ביצוע תיקונים.

תנאי שימוש ספציפיים

לקוח יקר ראה ההודעות מועברות באמצעות השירות שלנו בשביל תכתובות פרטיות בין השולח למקבל. אנחנו לא לנטר, לערוך או לחשוף את תוכן של תכתובות פרטיות של המשתמש, למעט כנדרש על פי דין, לצורך הליך משפטי, במידת הצורך לאכוף את הסכם השירותים, להגיב לטענות שהתכנים מפרים את זכויותיהם של צד שלישי מסיבות כלשהם, או כדי להגן על הזכויות או הקניין של חברה אחרת. באמצעות השירות הנ''ל אתה מסכים לתקשורת זו והיא תסייע לשלוח ולקבל הודעות. באמצעות שירות זה אתה מאשר ומסכים כי אתה מאשר את התוכן של כל ההתקשרות איתנו ולא תשתמש בהם בצורה בלתי חוקית, כמו הטרדות והשמצות או תוכן מעורר התנגדות, או תוכן שמפר או עלול להפר את הקניין הרוחני או זכויות אחרות של אחרים.

הצהרה משפטית

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את פרטיכם האישיים כנדרש בחוק וכאשר אנו מאמינים כי החשיפה חיונית לשם הגנה על זכויותינו או כדי למלא אחר הליך שיפוטי, צו בית משפט וכו'.

ביטחון

אבטחת המידע האישי שלך חשוב לנו. אנו משתמשים בתקנים הכי מחמירים בתעשייה כדי להגן על המידע האישי שהוגש לנו, הן במהלך הקבלה והשליחה. אין שיטת שידור באינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני, שהן 100% מאובטחות, אולם נקטנו בכל צעד אפשרי כדי להפוך את המידע שלך להכי בטוח. אתר זה מוגן באמצעות תעודת SSL כדי להגן על המידע שלך. לכן, אנו תמיד שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, אנו לא יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט.

קישורים לאתרים אחרים

אתר אינטרנט זה מכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או בשליטת החברה שלנו. לידיעתך, אנו, לא אחראים למדיניות הפרטיות של אתרים אחרים. הצהרת פרטיות זו חלה רק על מידע שנאסף על ידי אתר אינטרנט זה.

שינויים בהצהרת פרטיות זו

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן מדיוניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.

Powered by WHMCompleteSolution